Lähi-idän naisten yhdistys ry

Olemme yhdistys, jonka tavoitteena on parantaa naisten, lasten ja nuorten tyttöjen elämää monin eri tavoin, auttaa naisia menestymään suomalaisessa yhteiskunnassa, ilmaista omaa kulttuuriamme ja työskennellä yksissä tuumin Suomen puolesta

Yhdistyksellämme on monia ryhmiä ja palveluita, joiden tavoite on kehittää naisten taitoja ja harrastuksia. Näiden ryhmien ja palvelujen kautta naiset voivat löytää itselleen sopivan harrastuksen, tutustua eri kansojen kulttuureihin ja kokea hyvinvointia ja yhteiskuntaan kuulumisen tunnetta. Ryhmät on suunniteltu vahvistamaan naisten itsenäisyyttä ja omaa tahdonvoimaa arkielämässä, ja ne ajavat niin naimattomien naisten kuin äitien ja heidän lastensa etuja. Voit kehittyä itse naisena ja äitinä, kehittää omaa kulttuuriasi ja vaihtaa ajatuksia esimerkiksi lapsiin liittyvistä aiheista siihen keskittyneessä ryhmässä, jossa keskustellaan kaikesta, mikä on naisille tärkeää – heidän omistaan sekä lastensa tarpeista, ja meillä on myös urheilukerhoja, joissa voit harjoittaa mieleisiäsi liikuntamuotoja. Yhdistys tarjoaa myös apua mm. paperitöihin ja viranomaisten kanssa asiointiin kuten hakemusten täyttämiseen. Lähi-idän naiset on siis todellakin yhdistys, joka kantaa huolta kaikista asioista, jotka koskevat naisia – niin nuoria kuin vanhojakin.

On myös mahdollista perustaa pyynnöstä uusia, toiveidesi mukaisia ryhmiä, jos niitä ei yhdistyksellä vielä ole. Kaikkiin ryhmiin toivotetaan tervetulleiksi kaikki naiset, jotka haluavat osallistua ja tulla mukaan, riippumatta siitä, onko työssä käyvä vai ei, korkeakoulutettu vai täysin ilman koulutusta vai jotain siltä väliltä – ryhmien ovet ovat auki kaikille naisille, ja voit osallistua niihin vain asiakkaana tai yhdistyksemme pysyvänä jäsenenä.

Voit tulla mukaan mihin tahansa haluamaasi ryhmään itsellesi sopivaan aikaan päivästä, sillä osa niistä kokoontuu aamuisin, osa iltaisin ja osa iltapäivällä. Yhdistyksessä tunnemme hyvin naisten harteilla olevat vastuut, joten pyrimme luomaan kaikille sopivan aikataulun, joka on nähtävillä Lähi-idän naisten yhdistyksen Facebook-sivuilla ja Instagram-tilillä, joilta löytyy tieto kaikista tärkeistä päivämääristä, aktiviteeteista ja ryhmistä.

Yhdistys järjestää myös juhlia ja tapahtumia, kuten kausijuhlia vuosittaisten pyhäpäivien kunniaksi, ja voit tulla kaikkiin juhliin, vaikka et olisi yhdistyksen jäsen, ja ottaa lapsesi mukaan, nauttia olostasi ja laajentaa tuttavapiiriäsi.

Kulttuuri on elämäntapa. Se on peili, joka heijastaa kansan intellektuaalisen ja sosiaalisen elämän luonnetta. Se on sekä sosiaalinen järjestelmä uskomuksineen ja tapoineen että henkinen järjestelmä, jonka kautta kansakunnat ovat rakentaneet sivilisaationsa. Se on koulutusta, tiedettä ja sivistystä, arvoja ja uskomuksia.

Olen kotoisin maasta, jossa syntyi kokonaisia sivilisaatioita ja jossa loisti tieteen ja kirjallisuuden valo.

Yhdistyksen ryhmätoiminta

Lähi-idän naisten yhdistyksellä on lukuisia naisille suunnattuja ryhmiä ja tapahtumia, joiden kautta se pyrkii kehittämään naisten taitoja ja antamaan monipuolisesti lisää kokemusta elämän eri osa-alueilta voimauttaakseen naisia olemaan edistyksellinen, tehokas ja tuottava osa yhteiskuntaa ja osallistumaan sen kehittämiseen.

Liikuntaryhmä:

 Liikuntaryhmän tehtävänä on lisätä naisten hyvinvointia kehollisten aktiviteettien ja liikunnan kautta. Ryhmässä harrastetaan erilaisia urheilulajeja sekä sisällä että ulkona, kuten kävelyä, aerobicia ja uintia, ja urheilulajit voivat vaihdella toivomusten ja tilanteen mukaan.

Kulttuuriryhmä:

 Kulttuuriryhmässä pääset puhumaan ja keskustelemaan suomeksi eri kansallisuuksista ja kulttuureista kotoisin olevien ihmisten kanssa ja oppimaan toinen toistenne kulttuureista, ajatuksista, tavoista ja perinteistä hienossa, hauskassa ja mielenkiintoisessa kulttuurisessa kontekstissa.

Äiti-lapsi-kerho:

 Äiti-lapsi -kerhossa tapaat toisia äitejä ja heidän lapsiaan eri taustoista ja pääset keskustelemaan toisten kanssa monipuolisista aiheista kuten erilaisista kasvatustyyleistä ja -tavoista. Ryhmässä on kaikki, mikä on tärkeää äidille, lapselle ja heidän terveydelleen.

Dialogiryhmä (arabiaksi):

 Dialogiryhmässä keskustellaan monenlaisista aiheista, kuten siitä, minkälaisia ongelmia kohtaamme uudessa yhteiskunnassa, mitä muutoksia elämässämme on tapahtunut, olemmeko pystyneet sopeutumaan uuteen ympäristöön ja mitä eroja olemme havainneet vanhan ja uuden kotimaamme yhteiskuntien välillä.

Tietotekniikkakurssi:

 Tietotekniikkakurssilla naisille opetetaan tietotekniikan perusteita, kuten tietokoneen käsittelyä ja käyttöä ja erilaisia ohjelmistoja, jotta kurssin päätyttyä sen käyneet naiset osaavat käyttää tietokonetta sujuvasti ja taitavasti.

Kuntapalvelut -ryhmä:

 Tässä ryhmässä selitetään kunnan palveluja selkeästi arabiaksi, elämän helpottamiseksi ja päivittäisessä elämässä kohdattujen kuntapalveluihin liittyvien haasteiden poistamiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi.

Uraryhmä:

 Uraryhmässä tapaamme erilaisiin ammatteihin valmistuneita puhujavieraita, jolle voimme esittää kysymyksiä ja keskustella kyseisestä ammatista omalla äidinkielellämme.

Online-kurssi erilaisista hakemuksista:

 Tällä kurssilla opastamme, miten esim. erilaisia hakemuksia(esim. verotoimisto, Kela) täytetään ja miten kyseisten viranomaisten kanssa toimitaan arkisen asioidenhoidon sujuvoittamiseksi.

Käsityöryhmä:

 Tässä ryhmässä tehdään käsitöitä sekä arabialaisesta että suomalaisesta perinteestä (esim. keramiikka, ompelu ja paljon muuta!). Ryhmän tavoite on myös voimaannuttaa naisia ammatillisesti ja tukea heitä jopa oman yrityksen perustamisessa .

Liikennelakeja ja merkkejä tai läksyjä.
Yhteistyö:

Tampereen kaupunki
Tampereen yliopisto
ELY-keskus, Syyria-Suomi-ystävyysseura
TAMK
Naisteri
Martat

Olemme jäseniä:

Monika-Naiset liitto
Suomen Pakolaisapu

Meidän projektimme:

1- Yhdistyksen toiminnan kehittäminen -hanke

2- Homeward projekti on tutkimushanke Tampereen yliopiston kanssa

3-Perhe eteenpäin -hanke

4-Reittejä vanhemmille